In januari 2017 is er, naast het Docentencollectief Kunst Rond de Venen voor muziek-, dans- en theaterlessen, een start gemaakt met KRDV-Netwerk, netwerkorganisatie voor kunst en cultuur in De Ronde Venen. Zowel het Docentencollectief als de Netwerkorganisatie vallen onder Stichting Kunst Rond de Venen. Vanaf 1 oktober 2020 gaat KRDV-Netwerk verder onder de naam Cultuurpunt Ronde Venen.

Stichting Kunst Rond de Venen heeft ten doel de kunsteducatie in de gemeente De Ronde Venen te ondersteunen en te faciliteren.

 

Kunst Rond de Venen

Het Docentencollectief Kunst Rond de Venen bestaat uit ervaren en gediplomeerde muziek-, dans- en theaterdocenten. Ieder werkt als zelfstandige en als collectief functioneren zij financieel onafhankelijk.  Cultuurpunt Ronde Venen is een knooppunt voor culturele activiteiten. Wij organiseren en ondersteunen projecten, delen kennis en behartigen belangen voor een zo breed mogelijk en toegankelijk kunst- en cultuuraanbod in de gemeente De Ronde Venen, en wel specifiek in de kernen Vinkeveen, Mijdrecht, Wilnis, De Hoef en Waverveen. Voor de kernen Abcoude en Baambrugge is Cultuurhuis Abcoude in het leven geroepen.

 

Cultuurpunt Ronde Venen

We willen het bestaande klimaat behouden en verdiepen en zien in samenwerking niet alleen een uitdaging, maar ook de beste methode om recht te doen aan de verspreide locaties binnen de gemeente. De uitgestrektheid van de gemeente is een reden temeer om een samenwerkingsverband voor overleg te vormen: ontwikkeling van plannen en de uitvoering daarvan, zowel voor educatieve trajecten als voor evenementen. Door middel van een gestructureerd overleg met docerende en uitvoerende kunstenaars, met dans- en muziekscholen, met koepelorganisaties van scholen, met de cultuurconsulent, met provinciaal en landelijk georiĆ«nteerde aanbieders geven wij dit vorm.